Dịch vụ

TRUYỀN HÌNH

Các thể loại báo chí ngày càng đa dạng và được nhiều người lựa chọn hơn. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng Truyền hình vẫn là một trong những kênh thông tin uy tín nhất.

 Gói dịch vụ truyền hình bao gồm:

- Tư vấn chiến lược thông qua phương tiện truyền hình

- Xây dựng kế hoạch, booking, giám sát kế hoạch

- Sản xuất TVC quảng cáo chương trình trên truyền hình

- Nghiên cứu các đối tượng, kênh truyền thông

- Tài trợ và xây dựng các chương trình truyền hình

- Đại lý quảng cáo cho nhiều kênh truyền hình