Giới thiệu Goodcom Media

Goodcom gia nhập ngành truyền thông với mong muốn xây dựng những bản sắc riêng biệt, tạo dựng chỗ đứng và phát triển trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Goodcom hiện nay đã là một phần của ngành truyền thông Việt Nam.

 • 1150
  Dụ án
 • 1250
  Khách hàng
 • 12
  Năm kinh nghiệm
 • 10
  Nhân sự

Tầm nhìn chiến lược

Goodcom hiện đang đầu tư vào việc xây dựng và phát triển một số sản phẩm, dịch vụ cho ngành truyền thông và hợp tác quốc tế với định hướng:

- Đa dạng và kiện toàn các sản phẩm dịch vụ truyền thông

- Cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ trong ngành truyền thông

- Phát triển mối quan hệ với khách hàng không chỉ ở Việt Nam

- Trở thành một trong số những doanh nghiệp truyền thông và hợp tác quốc tế hàng đầu Việt Nam