Dịch vụ

DIGITAL MARKETING

Digital marketing là dịch vụ cốt lõi của Goodcom

1. Social media

Sự phát triển của internet đã tạo nên những cộng đồng người thông qua internet thực hiện truyền tải vô vàn thông điệp. Mạng xã hội là tên gọi cho cộng đồng người này. Sử dụng mạng xã hội hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp truyền thông hiệu quả mà còn đảm bảo được ngân sách truyền thông tối thiểu nhất. Người ta sử dụng mạng xã hội cho nhiều mục đích: 

- Thông báo

- Nghiên cứu thị trường 

- Triển khai kế hoạch truyền thông 

- Truyền thông tương tác 

- Xây dựng cộng đồng...

 

2. Email, Design, PR 

- Email marketing

- Truyền tải thông tin tới hệ thống email trong database 

- Design: Thực hiện các ý tưởng, thiết kế nhanh, nhiều, đa dạng hơn, PR. Công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trên internet. PR cho sản phẩm, PR đánh vào nhận thức, PR thông qua các event… 

3. Booking quảng cáo

- Booking quảng cáo trên các website, báo mạng 

- Đánh giá các chương trình quảng cáo trên các website

4. Tracking perfomance 

Báo cáo, phân tích số liệu của các website, banner quảng cáo, campaign online….thông qua hệ thống đo lường: Google analystic…