Dịch vụ

OMS

OMS - Dịch vụ cho thuê nhân sự marketing

OMS - Outsource Marketing Services

OMS là dịch vụ mà ở đó Goodcom sẽ đáp ứng các nhu cầu về marketing cho khách hàng của mình:

- Cho thuê nhân sự marketing phục vụ các chương trình, kế hoạch ngắn hạn 

- Đảm nhận các kế hoạch, dự án marketing

- Xây dựng kế hoạch marketing, giám sát các hoạt động marketing truyền thông

 

Dịch vụ rất phù hợp với những công ty:

- Quy mô nhỏ

- Chưa cần thiết xây dựng phòng marketing

- Nhu cầu về nhân sự marketing phục vụ cho các dự án ngắn hạn

- Khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lực marketing

- Giảm thiểu chi phí marketing, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

 

OMS của Goodcom có nhân sự trong các ngành:

- Tài chính, ngân hàng

- Bất động sản

- Hàng gia dụng

- Truyền thông

- Vận tải Sản xuất

- Thời trang

- Thực phẩm

- Y tế