Dịch vụ

BÁO CHÍ

Báo giấy, tạp chí đã từ lâu là phương tiện truyền thông, truyền tin phổ biến. Tuy không còn vị trí vững chắc như những giai đoạn trước nhưng vẫn là công cụ không nên bỏ qua với các kế hoạch truyền thông tổng thể.

Goodcom tham gia vào lĩnh vực này với tư cách là 1 agency cung cấp các dịch vụ:

- Đặt chỗ báo chí: Số lượng báo, tạp chí lớn ở hầu hết các lĩnh vực: Sức khỏe, thể thao, tài chính, ô tô xe máy…

- Tư vấn kế hoạch truyền thông

- Xây dựng các chiến lược truyền thông trên báo giấy, tạp chí

- Thiết kế quảng cáo, xây dựng hình ảnh thương hiệu