Hỗ trợ trực tuyến


 • Lê Thu
  0943.725.890

 • Khắc Dũng
  01656.103.567

 • Anh Ngọc
  0168.998.3217

 • Nguyễn Nguyệt
  0983.396.759

 • Nguyễn Tiến
  0984.502.539

 • Ngô Phương
  0975.119.599

 

 

- Tư vấn chiến lược thông qua phương tiện truyền hình

- Xây dựng kế hoạch, booking, giám sát kế hoạch

- Sản xuất TVC quảchương trình trên truyền hình

- Nghiên cứu các đối tượng, kênh truyền thông

- Tài trợ và xây dựng các chương trình tài trợ truyền hình

- Đại lý quảng cáo cho nhiều kênh truyền hình